Nezanedbávejte revizi hromosvodu

By: Redakce

Hromosvod je jakýsi druh zabezpečovacího zařízení, jež nás chrání před destruktivním poškozením hlavně od blesku. Jelikož v Čechách nejsou bouřky nic výjimečného, měli bychom myslet na ochranu našeho majetku předem. Hromosvod se řadí k základnímu vybavení, který nás ochrání před fatálními následky.

Napětí na maximu

Všichni víme, že blesk nese mimořádně silný výboj elektřiny, jenž si hledá nejkratší cestu k zemi. Ta ho totiž bezpečně pohltí. Pokud mu v cestě stojí překážka, například v podobě domu, bez milosti ji zasáhne. V tom okamžiku dochází ke zvýšení napětí na všech vodivých předmětech na maximum. Nedojde-li k vyrovnání této hladiny, nastává zmiňovaná dramatická situace, při níž je vše spáleno a roztrháno. Ve velkém ohrožení jsou též lidé a zvířata.

Jak funguje hromosvod?

V prvé řadě je třeba zmínit, že je rozdělen na 3 části, a to střešní, svodovou a uzemňovací. Střešní část neboli jímací slouží k bezpečnému a spolehlivému zachycení blesku, jenž je následně svodem dopraven k uzemnění. Z toho důvodu je třeba pravidelně provádět revize hromosvodu, zda všechny jmenované části bezchybně plní svůj účel.

Hromosvod pod lupou

Zaměříme-li se na část hromosvodu, která je vidět na střeše, může být vyrobena z několika typů materiálů. Těmi jsou nerez, měď, slitina hliníku-duralu a pozinkovaná ocel, od jejíhož použití se upouští kvůli sklonu ke korozi a tím pádem krátké životnosti. Revize hromosvodu v Ostravě vám doporučí pro vaše potřeby nejlepší variantu. Pokud přejdeme k prostřední neboli svodové části, může být buď přiznaná, nebo skrytá. V prvním případě vede po fasádě, u druhé varianty je uložena do chrániče nebo zasekána do zdiva. Co se týče uzemňovací soustavy, ta musí být perfektně namontovaná. Z toho důvodu bychom měli používat pouze atestované výrobky od ověřených společností.

Napsat komentář

Back to Top
seks hikayeleri porno izle> beylikdüzü escort