Měnová reforma z roku 1953

By: Veronika

Historicky třetí měnová reforma v rámci Československa skončila i přes možná dobrý úmysl prakticky fiaskem. Odstranila sice poválečné nešvary jako takzvaný keťas (neboli černý trh), skončil přídělový systém…ale také byli poškozeni lidé, kteří měli v bankách nějaké větší uspořené finanční částky, protože reforma znehodnocovala uložené vklady nad 50 tisíc československých korun v kurzu 30:1, zatímco malé vklady do 300 československých korun byly přepočítávány v poměru 5:1, což je i tak vlastně dosti nevýhodná záležitost.

Bez předchozí konzultace s Mezinárodním měnovým fondem tak byly de facto okradeny spousty drobných i větších střadatelů. Reforma byla zahájena prvního června 1953, vklady vložené na spořitelní knížky po 16. květnu 1953 se navíc přepočítávaly v kurzu 50:1! Vklady na spořitelní knížky dělníků a drobných úředníků dodávané zaměstnavatelem se přepočetly v kurzu 5:1. Díky reformě poklesla životní úroveň obyvatel tehdejšího Československa a dočasně se výrazně snížila kupní síla obyvatelstva. Státní ekonomika na nějaký čas velmi oslabila, Československu pak bylo v roce 1954 ukončeno členství v Mezinárodním měnovém fondu. Československo pak nebylo jediným státem, který byl ze středu MMF vyloučen. V roce 1950 opustilo tuto organizaci Polsko, kde se děly dosti podobné změny těm v ČSR.

Peněžní reformy přitom po skončení druhé světové války probíhaly leckde po Evropě, v roce 1944 v Belgii, o tři roky později v Sovětském svazu nebo Bulharsku. Dá se říct, že s výjimkou silných měn ve Švýcarsku, Spojeném království nebo Švédsku proběhly nějaké menší či větší úpravy všude. V Maďarsku se dokonce změnil název měny.

V tehdejším Československu došlo také k podstatnému snížení oběživa – z 52,1 miliardy korun v oběhu se stalo ze dne na den „pouze“ 1,4 miliardy korun. Velmi tvrdý dopad měla měnová reforma na československé zemědělství. Postižení soukromníci přišli o značné finanční prostředky a snížila se výkupní cena zemědělské produkce zhruba v poměru 5:1.

Reforma navíc upravila i kurs československé koruny k americkému dolaru. Z původního poválečného přepočtu padesát ku jedné se stalo od 1. června 1953 7,20:1. Kurs k sovětskému rublu pak byl změněn na 1,8:1.

Napsat komentář

Back to Top
seks hikayeleri porno izle> beylikdüzü escort