Dalekohledy VLT, Paranal

By: Veronika

Velmi velký dalekohled (VLT) je hlavním zařízením pro evropskou astronomii na začátku třetího milénia. Systém sestává ze čtyř hlavních dalekohledů s průměrem primárního zrcadla 8,2 metru a čtyř pohyblivých pomocných dalekohledů s průměrem 1,8 metru. Dalekohledy mohou pracovat spolu v seskupení dvou nebo tří a tvoří tak obrovský interferometr, který nám umožňuje vidět stejné detaily, jako s mnohem větším přístrojem. Má takové rozlišení, že bychom mohli bez problémů rozlišit reflektory auta jezdícího po Měsíci.

Dalekohledy VLT jsou umístněny v budovách s kontrolovanou teplotou, které se otáčejí společně s dalekohledy. Jejich tvar minimalizuje nepříznivé vlivy venkovních podmínek, například vzdušné turbulence v tubusu dalekohledu, které se mohou projevit se změnou teploty a větru.
Hlavní dalekohledy mohou být použity také zvlášť. Objekt, jehož světlo je miliardkrát slabší než jaké dokážeme vidět pouhým okem, se dá s jedním dalekohledem VLT zobrazit za hodinu exponování.

Dalekohledy nesou jména Antu, Kueyen, Melipal a Yepun, které v březnu 1999 nahradily poněkud suchá technická pojmenování UT1 až UT4. Jména označují nebeská tělesa v jazyce domorodých obyvatel. Antu je Slunce, Kueyen Měsíc, Melipal souhvězdí Jižní kříž a Yepun je název Venuše jako Večernice.

Pomocné dalekohledy jsou umístěny na kolejích, po kterých se mohou přesouvat na určené pozorovací stanoviště. Jsou to opravdu pozoruhodná zařízení. Sama se ve svých kopulích starají o svoji elektroniku, klimatizaci, hydraulické a chladící systémy. Každý dalekohled má svůj transportér, který ho zvedne a přesune z jedné pozice do jiné. Téměř bychom to mohli přirovnat ke hlemýždi nesoucímu si svůj domeček na zádech.

Napsat komentář

Back to Top
seks hikayeleri porno izle> beylikdüzü escort